Er wordt me regelmatig gevraagd waar een weduwe of weduwnaar het beste kan gaan zoeken naar een nieuwe partner. Nu zeg ik liever dat je iemand wilt vinden of gevonden wilt worden. Dat duidt namelijk op een andere benadering. Als je je openstelt om te vinden, betekent het ook dat je makkelijker wórdt gevonden. Je stelt je antenne anders in, zo noem ik dat. Je staat ingesteld op het herkennen van singles om je heen. Niet alleen omdat ze geen ring dragen, maar ook omdat ze bij de supermarkt andere boodschappen in hun mandje leggen en omdat ze over het algemeen anders rondkijken. Met die antenne juist ingesteld registreer je dat makkelijker en heb je meer kans op succes.

Je zult begrijpen dat met die juiste instelling van je radar de vraag wáar je je nieuwe partner gaat vinden minder belangrijk wordt. Natuurlijk zijn er plaatsen waar je ze makkelijker tegenkomt, maar het gaat er vooral om dat je jezelf hebt voorbereid om signalen op te vangen.

Waar zou je de nieuwe liefde van je leven kunnen vinden?

  • via vrienden of familie. Je kent het wel: je wordt uitgenodigd om te komen eten of gezellig een drankje te komen drinken en tussen neus en lippen door wordt vermeld dat ze ook nog een vriend(in) of kennis hebben gevraagd langs te komen.
  • op je werk. Je kijkt zelf anders naar je collega’s en ontdekt wie er single is. Maar ook je collega’s weten je te attenderen op die leuke man of vrouw van die andere afdeling waar je maar eens een kopietje moet gaan brengen.
  • via je (sport)club of (sport)vereniging. Je merkt dat er binnen de vereniging meer singles zijn dan je gedacht had. Tijdens toernooien neemt dat aantal zelfs nog meer toe…..
  • via je netwerk of je social community (Linkedin, Facebook, Hyves, etc.)  Er zijn altijd mensen die je ontmoet die weer iemand anders kennen die single is. ‘Zal ik hem/haar eens aan je voorstellen?’
  • via een lotgenoten-club.  Het kan zijn dat je voor de verwerking van het verlies van je partner ervoor hebt gekozen om je aan te sluiten bij lotgenoten. Het zou kunnen gebeuren dat je met één van hen een speciale band krijgt die tot een relatie leidt.
  • via alleenstaandenavonden. Avonden die speciaal georganiseerd worden om singles elkaar te laten ontmoeten. Er speelt meestal live-muziek en er wordt gedanst of er is een discjockey.
  • via een relatiebemiddelingsbureau. Je schrijft je in om via je consulent(e) kennis te maken met andere singles die een partner willen vinden.
  • bij de supermarkt, in een café, bij een concert, op vakantie, etc.  Omdat je je openstelt, ontmoet je meer mensen; raak je met meer (onbekende) mensen zomaar in gesprek. En onder hen kan zich ook de nieuwe liefde van je leven bevinden.

Hoe ga je met al deze kennismakingsmogelijkheden om en welke selecteer je?

Een paar van deze mogelijkheden ‘overkomt’ je. Dat geldt natuurlijk voor alle spontane ontmoetingen bij de supermarkt, tijdens je vakantie, bij een concert etc.  Die laat je gewoon gebeuren. Het is ‘even’ een ontmoeting en je kunt zelf beslissen of je daar verder op in gaat of niet. Als het je leuk lijkt om nog een keer met elkaar te  praten, maak je daarvoor meteen een afspraak, geef je je mobiele telefoonnummer of een veilig e-mailadres (bijvoorbeeld hotmail of gmail waaruit je naam niet direct valt af te leiden) om dat op een later moment nog te kunnen doen.

Sommigen vinden ook dat afspraken bij vrienden en familie waar ineens een single aanschuift hen ‘overkomt’. De eerste keer zou dat inderdaad kunnen gebeuren. Maar als je het echt niet wilt, kun je dat nadien heel duidelijk aangeven aan je vrienden en familieleden en hen verzoeken jouw wens te respecteren. Mochten zij dat niet doen en je wordt nog eens geconfronteerd met een speciaal voor jou geïnviteerde medebezoeker, dan kun je ter plekke altijd nog besluiten kort na aankomst weer weg te gaan. Je kunt dan op een ander moment met hen nogmaals bespreken dat je je bij een dergelijke, geënsceneerde ontmoeting niet prettig voelt en er de voorkeur aan geeft je eigen weg te kunnen volgen.

Op je werk ligt het wat anders. Je gaat zelf ontdekken wie van je collega’s single is en of je die beter wilt leren kennen. Het kan zijn dat je dat prima zelf kunt regelen, maar sommigen vinden het prettig als er wat ‘voorwerk’ wordt gedaan door een collega die zij vertrouwen. Als een collega de ander polst over zijn of haar interesse in jou, kan dat zetje al voldoende zijn om het verder ‘vanzelf’ te laten verlopen. In sommige bedrijven wordt een collega met een kopie naar een andere afdeling gestuurd om ‘in beeld te komen’. Toch brengt het contactleggen met iemand uit het bedrijf waar je werkt ook risico met zich mee. Bijvoorbeeld omdat jullie tot de ontdekking kunnen komen dat het niet is wat je verwacht en er door jullie collega’s wordt gegniffeld over het blauwtje dat één van beiden heeft gelopen. Of omdat jullie gezagsverhouding in de organisatie zodanig is, dat dit in het werk tot problemen kan leiden. Het hoeven geen belemmeringen te zijn en voor veel situaties kan ook een oplossing gevonden worden, maar het is goed om het je van tevoren te realiseren. Het verdient aanbeveling zoveel mogelijk zelf te bepalen wanneer je jullie contact aan de collega’s bekend wilt maken. Je voorkomt daarmee een levendig roddelcircuit dat jullie functioneren kan schaden.

Als je lekker ontspannen aan het sporten bent of met je hobby bezig, kan het voorkomen dat je een van de medeleden van de club beter wilt leren kennen. Misschien kun je eens plaatsnemen in een commissie waarin de ander actief is en kom je zo nader met elkaar in contact. Samen het eerstvolgende toernooi organiseren kan een goede manier zijn om meer van elkaar te merken en ontdekken. Natuurlijk is het ‘drankje na’ ook een prima gelegenheid om eens met elkaar te praten. Het voordeel is, dat jullie bezig zijn geweest met iets dat je allebei leuk vindt en dat vormt al een basis voor een gesprek. Je hebt al een gezamenlijk vertrekpunt. Gewoon maar ontdekken dus!

Een combinatie van het losse en luchtige van elkaar ontmoeten op je vereniging of club en het toch wat minder makkelijke van kennismaken op je werk, is het ontmoeten van mensen via je je netwerk. Hier is het sterk afhankelijk van het soort netwerk en jouw positie erin of je daarin meer of minder makkelijk kunt zijn. In het zakelijk netwerk (zowel persoonlijk als digitaal) zul je de afwegingen maken die ook genoemd zijn bij het vinden van een collega op je werk. Op social communities als Facebook en Hyves is het allemaal minder zakelijk en kun je vrij gemakkelijk een contact leggen zonder dat er een al te zwaar gewicht aan toegekend wordt. Bij de laatstgenoemden is het nog wel het overwegen waard of je het ook meteen in je blog vermeldt of dat je eerst even aankijkt hoe jullie contact verloopt. Bovendien is het daarbij wel zo netjes aan de ander te vragen of die het wel op internet vermeld wil zien dat er een pril contact tussen jullie is. In ieder geval is deze optie er wel een waarbij je een aanzienlijk potentieel kunt aanboren. Als je dat wilt en er al aan toe bent natuurlijk.

Een lotgenotenclub biedt je de verbondenheid tot hetgeen je is overkomen; je deelt met elkaar het verliezen van je partner. Dat kan steun bieden en je door de (eerste) moeilijke tijd heen helpen. De meningen over een lotgenotenclub zijn verdeeld. Velen hebben het gevoel in de lotgenotenclub meer ruimte en gelegenheid te krijgen te praten over alles waar je tegenaan loopt; meer dan bij vrienden of familie, vooral als die een beetje laten merken dat je de draad nu maar weer opgepakt moet hebben. Anderen vinden het juist vervelend om telkens weer met ditzelfde onderwerp en alle emoties die daarmee gepaard gaan geconfronteerd te worden en gaan liever ‘over tot de orde van de dag’. Waar jij de voorkeur aan geeft of waar jij behoefte aan hebt, is heel persoonlijk en heeft alles te maken met de wijze van rouwverwerking die bij je past. Waar de één actie nodig heeft en iets wil ‘doen’, zal de ander juist kiezen voor bezinning en contemplatie.
In de lotgenotenclub kun je gelijkgezinden treffen, zeker ook qua wijze van rouwverwerking. Als het klikt met één van de leden, kan het zomaar gebeuren dat je na afloop van de bijeenkomst samen nog een drankje gaat drinken of op een ander moment bijvoorbeeld eens een wandeling gaat maken. Daaruit kán natuurlijk meer voortvloeien. Ook dit is daarom één van de wegen om een nieuwe partner te ontmoeten, maar zeker geen doel van de club op zich.

Dat is het wel op een alleenstaandenavond. Daar ga je naartoe om contact te leggen met andere singles. Meestal speelt er livemuziek of is er een discjockey en het is veelal de bedoeling dat je er danst. De meningen hierover zijn eveneens verdeeld. Kritiekpunten zijn de onbalans in het aantal aanwezige mannen en vrouwen en het gevoel van een ‘vleeskeuring’. Toch zijn de voorstanders enthousiast omdat op deze avonden tenminste duidelijk is dat je komt om contact te leggen. De resultaten zijn wisselend, maar worden ook bepaald door het genre avond dat je kiest. Er zijn chique avonden waar een kledingvoorschrift geldt en er een (strenge) selectie wordt toegepast. Aan de andere kant zijn er ook avonden waar die dresscode minder strak gehanteerd wordt en men vooral wil zorgen voor een gemoedelijke sfeer. Waar je je bij thuisvoelt is persoonlijk. Als je langs deze weg je partner wilt vinden, is het vooral een kwestie van je informeren over de diverse genres avonden.

Op het moment dat je graag geholpen wilt worden bij het ontmoeten van een nieuwe partner, kun je je inschrijven bij een relatiebemiddelingsbureau. Bij de meeste bureaus vindt er een intakegesprek plaats waarin je de gelegenheid krijgt te laten zien wie jij bent en aan te geven wie je zoekt. De consulent(e) gaat vervolgens in het bestand op zoek naar een geschikte match. Zodra die gevonden is, krijg je beknopte informatie over hem of haar toegespeeld en wordt een afspraak voor jullie gemaakt om elkaar telefonisch of persoonlijk nader te leren kennen. Nadat jullie die afspraak hebben gehad, laat je de consulent(e) weten of het contact je aanleiding geeft tot een vervolg. Als dat niet het geval is, zal het relatiebemiddelingsbureau op basis van jouw kanttekeningen en opmerkingen je (zoek)profiel en hun zoektocht verfijnen en je nieuwe matches voorstellen.
De tariefstelling van een relatiebemiddelingsbureau is ofwel een vast bedrag voor bijvoorbeeld een bepaalde periode (bijvoorbeeld EUR xx voor een jaar), een vast bedrag gebaseerd op je inkomen, of een modulair opgebouwd bedrag voor d
e diverse services die het bureau verleent. Denk qua orde van grootte ongeveer aan een bedrag tussen de EUR 500 en EUR 4000 per jaar. Meestal wordt daarvoor een vastgesteld aantal matches aan je voorgesteld (veelal 3 tot 5). Door de hoogte van het bedrag is de drempel om je in te schrijven wat hoger. Dat zorgt er ook voor dat de verversing van het bestand minder snel gaat dan bijvoorbeeld bij relatiebemiddelingsbureaus op internet (datingsites). Overigens zijn er ook bureaus die een afwijkende werkwijze hebben, bijvoorbeeld omdat zij een andere dienstverlening bieden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het matchen voor lunchafspraken, waarvoor een vaste vergoeding wordt gerekend.

Wil je vooral graag zélf het initiatief nemen om iemand te gaan ontmoeten, dan kun je je inschrijven bij een relatie- of datingsite op het internet. Daartoe maak je een profiel van jezelf aan en vul je in waaraan degene die je wilt vinden zou ‘moeten’ voldoen. De software van de relatie- of datingsite zoekt vervolgens in het bestand naar deelnemers die met je matchen. Je kunt hun profielen doornemen en vervolgens zelf het initiatief tot contactleggen nemen. Of afwachten tot jij benaderd wordt natuurlijk, maar zelf actie nemen heeft de voorkeur. Op veel sites kun je je gratis inschrijven maar moet je betalen zodra je daadwerkelijk een contact wilt leggen. Het voordeel van deze sites is dat er zich veel mensen inschrijven, doch dat is ook gelijk het nadeel. Er staan ook profielen in die alleen voor de lol aangemaakt zijn of profielen van mensen die allang niet meer kijken op de site of al voorzien zijn. Doordat de inschrijving gratis is, is er echter geen prikkel om je uit te schrijven zodat er vervuiling van de bestanden optreedt. De meer serieuze site laat je direct betalen. Dan weet je zeker dat degenen die ingeschreven staan actief bezig zijn om een relatie aan te gaan. De tariefstelling varieert van zo’n vijftien tot vijftig Euro per maand, afhankelijk van de periode waarvoor je inschrijft en de servicegraad die je kiest. Er zijn overigens ook sites die persoonlijke hulp en advies bieden (net zoals een relatiebemiddelingsbureau) waarvan je de mate en intensiteit zelf kunt bepalen. De tariefstelling ligt daarbij door de efficiency van internet (flink) lager dan bij een traditioneel relatiebemiddelingsbureau.

Je ziet dat er vele mogelijkheden zijn om de nieuwe liefde van je leven te vinden. Welke mogelijkheid bij jou het beste past, is mede afhankelijk van de moeite die je wilt doen. Afwachten tot je iemand ontmoet op een feestje, bij de supermarkt of waar dan ook kan afdoende lijken, maar als dat lang op zich laat wachten wil je misschien liever overgaan tot wat meer actie. In een ander blog zal ik daarop verder ingaan.