Hoewel 'we' denken dat 'iedereen' een partner zoekt die ongeveer van dezelfde leeftijd is, blijkt dat niet zo te zijn. Het aantal singles dat een jongere of oudere partner wil ontmoeten, is aanzienlijk. Concrete cijfers zijn slecht verkrijgbaar, want niet iedereen durft ervoor uit te komen. Uit mijn eigen praktijk weet ik, dat zo'n 17% van de singles een leeftijdsverschil van meer dan 7 jaar geen probleem vindt of zelfs zoekt.

Dat er op het leeftijdsverschil tussen partners nog zo'n taboe rust, wordt (pijnlijk) merkbaar als in een gezelschap een stel binnenkomt dat flink in leeftijd verschilt of als een single de wens om een oudere of jongere partner te vinden, ter sprake brengt. De reacties variëren van schaamte tot onbegrip en van belangstelling tot begrip. En voor de single die het betreft is het niet altijd makkelijk om daarop (telkens weer) genuanceerd te reageren. Het hangt vaak van de benaderingswijze af, hoe de single kan reageren. Openheid is prettig, maar 'veroordeeld' worden voelt heel onplezierig. Of voor openheid of juist even stil-houden wordt gekozen, is dan ook persoonlijk en situatie-afhankelijk.

 

Daten als je iemand met een leeftijdsverschil zoekt

Voor mij als datingcoach ligt de uitdaging natuurlijk in het slagen van de date-pogingen. Dat succes blijkt vooral te liggen in de wijze waarop je het ter sprake brengt in je profiel en contactverzoek.

De praktijk leert dat als je je wens goed kunt toelichten in je profieltekst, je daarmee makkelijker degenen bereikt die je wilt vinden en minder vaak vervelende reacties ontvangt. Zolang je aangeeft waarom jij je bij een jongere of oudere partner plezieriger voelt, of waarom jij het gevoel hebt je in een relatie met een jongere of oudere partner beter te voelen, zorgt het voor duidelijkheid bij de lezer van je profiel en leidt het minder vaak tot vervelende reacties. Degenen die hetzelfde zoeken als jij, zullen zich makkelijker in jouw profiel herkennen; je profiel nodigt hen uit te reageren.

Bij het doen van een contactverzoek wil je voorkomen dat de ontvanger je direct op basis van het leeftijdsgetal afwijst. Hoewel dat minder goed te voorkomen is, kun je wel met de eerste zin van je contactverzoek duidelijkheid scheppen. Met een kwinkslag of een relativerende opmerking, kun je veelal makkelijker het ijs breken en bereiken dat de ontvanger doorleest. Jij hebt immers goede argumenten waarom die ander jouw bericht tot de laatste regel moet lezen; het is dus zaak om met je tekst de ander daartoe te verleiden.

En als dan je eerste date voor de deur staat, is het belangrijk dat je die laat plaatsvinden in een locatie waar jij je comfortabel voelt en waar je geen bekenden tegenkomt die je aanspreken. Want je wilt toch het liefst even rustig met elkaar kunnen praten zonder dat er een mening of gevoel van iemand die je kent aan wordt toegevoegd. Als jullie er samen aan toe zijn om de buitenwereld van jullie liefde te vertellen, is dat vroeg genoeg. Dan sta je ook sterk en kan jullie relatie het aan. En dan overtuigen jullie met jullie geluk alle sceptici en werk je mee aan het verdwijnen van het taboe.