De start van mijn weblog wil ik maken met het verhaal over de start van D-Date. Daar wordt namelijk vaak naar gevraagd en het lijkt mij een goed begin van dit weblog.

Door de activiteiten in mijn andere bedrijven was ik al in de jaren voor 1997 met internet in aanraking gekomen. Het was een nieuw, intrigerend en veelbelovend medium, dat ineens geheel nieuwe dimensies aan de begrippen communicatie, tijd en ruimte toevoegde. In 1997, het oprichtingsjaar van D-Date, stuurden de traditionele relatiebemiddelingsbureaus nog steeds maandelijks per post een boekje aan de bij hen ingeschreven leden, met daarin de namen, foto’s en korte beschrijving van hun klanten.  Als je je dan als ingeschreven deelnemer verder wilde presenteren kon je bij hun  kantoor langs  gaan voor het maken of bekijken van een videopresentatie. Ook voor het maken van een afspraak kon je -alleen tijdens hun kantoortijden- bellen met de consulent die dat dan beoordeelde. Dat kon anders en dat moest anders! Op elk moment van de dag via elke computerplek een actueel beeld van de deelnemers oproepen of van jezelf geven via internet, waarbij ook veel meer informatie vermeld kon worden.

Daarnaast werden we met z’n allen in die jaren zelfbewuster en assertiever en namen we de inrichting van ons leven steeds meer in eigen hand. Het afhankelijk zijn van een consulent bij het matchen van de ingeschrevenen sloot niet meer aan op de wensen van de single. Ook daarvoor was  internet de oplossing. Het zoeksysteem kon zo gemaakt worden dat iedere single zélf kon sturen welke criteria belangrijk voor hem of haar waren bij het zoeken, zélf de keuze kon maken en zelf kon bepalen met wie contact gelegd werd.

Als derde punt bleek dat de kosten voor de bemiddeling via de traditionele relatiebemiddelingsbureaus nogal in de papieren liepen (destijds tussen Fl. 1.200 en FL. 3.000, een en ander afhankelijk van het bemiddelingsbureau en/of het inkomen). Daardoor was het vinden van een partner langs deze weg ook lang niet voor iedereen bereikbaar. Via internet kon het kostentechnisch vele malen goedkoper en dus voor een breed publiek toegankelijk gemaakt worden.

Het idee was geboren! Meer dan een half jaar is er gewerkt aan het schrijven van de software. Die is op maat gemaakt en al onze wensen werden gerealiseerd. Bovendien kon het programma daardoor voldoen aan onze hoge eisen van waarborging van de privacy.

En toen de naam nog! Ik wist zeker dat het dé site voor het vinden van een partner zou worden. D-Day is in de geschiedenis de naam voor een dag die een grote verandering teweegbracht, de naam D-Date werd daarom de naam voor de site waarmee je zélf je leven verandert; waar je Dé Date vindt.